Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pysocice 49, 31-999 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000689146, posiadającą NIP: 6783169438 , REGON: 367900400.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania Pani/Panu drogą mailową newslettera Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda udzielona na subskrybowanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż przez 10 lat.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na otrzymywanie newslettera możne Pani/Pan cofnąć wysyłając wiadomość pod adres: info@pmka.pl
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług informatycznych).
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość otrzymywania newslettera.
  8. Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@pmka.pl