Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pysocice 49, 31-999 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000689146, posiadającą NIP: 6783169438 , REGON: 367900400.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli wyrazi Pan/Pani wolę zawarcia umowy z Administratorem, Państwa dane będę przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań koniecznych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/pytania, po czym zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia woli zawarcia umowy lub jej zawarcia Państwa dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług pocztowych). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi prawne.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi.
  8. Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@pmka.pl